banner-2
banner-1
EC fanaty

Biz hakda

“Hunan Hekang Electronics Co., Ltd.” eksenel öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir sowadyjy janköýerler, DC janköýerleri, AC janköýerleri, 15 ýyldan gowrak önümçiligi we R&D öndürijisi tejribe.Zawodymyz Hunan welaýatynyň Çaňşa şäherinde we Çençzhouou şäherinde ýerleşýär.Jemi 5000 M2 meýdany tutýar.
Çotgasyz eksenel sowadyjy janköýerler, motor we ýöriteleşdirilen janköýerler üçin model öndürýäris we CE-e eýe & RoHS & UKCA kepillendirildi.Häzirki önümçilik kuwwatymyz ýylda 4 million bölek.Biziň maksadymyz müşderilerimize möhüm ähmiýetli goşmaça hyzmatlar, taýýar çözgütler ýa-da adaty bellikler bilen üpjün ediň dünýädäki 50 ýurt we sebit üçin zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.
Uzak möhletli awtobus gatnaşyklary gurmak üçin her ýurtdan we sebitden gelen dostlary garşylaýarys biz.Size ajaýyp önümleri, şeýle hem hünärli we ajaýyp hyzmaty hödürläris.

has giňişleýin gör
  • Hekanga
  • DS-3160
  • zawod

önümleri

“Hunan Hekang Electronics Co., Ltd.” AC janköýerleriniň, DC janköýerleriniň, janköýer esbaplarynyň we üfleýjileriniň iň giň setirlerinden biridir.Elektron komponentleriniň köpelýän sanawyna ýokary hilli “Axial sowadyjy janköýerler”, aksesuarlary hödürlemekden hoşal.
Sowadyjy janköýerlerimiz, adatça, “Axial Fans”, “Centrifugal Fans”, “Centrifugal blowers”, “Cross Flow Fans” ýaly 4 kategoriýa bölünýär.

DC janköýerleriDC janköýerleri
AC janköýerleriAC janköýerleri
EC janköýerleriEC janköýerleri
Blower muşdagyBlower muşdagy
AKSESSORYAKSESSORY

GÖRNÜŞ

Performanceokary öndürijilikli we pes ses üçin döredilen “HK” markasy bilen Hunan Hekang Electronics Co. .
Gymmat bahaly Hekang müşderileri sowadyjy senagat, aragatnaşyk enjamlary senagaty, kompýuter periferiýa kompýuterleri, UPS we elektrik üpjünçiligi, LED optoelektronika, awtoulaglar, durmuş enjamlary, lukmançylyk enjamlary, mehaniki enjamlar, howa we goranmak, gözegçilik we howpsuzlyk ýaly dürli pudaklardan gelýär. senagat, senagat gözegçiligi, Duýduryş akyl, akylly terminal, zatlaryň interneti we ş.m.

abuna ýazylyň
Habarlar